Zawsze z darmową dostawą

Wysyłka 0zł Na wszystkie nasze –   Produkty, bez haczyków.

Wymienniki ciepła

Wymienniki Ciepła
z izolacją i śrubunkiem

Już od 775zł

Zawory

Zawory mieszające i
termostatyczne

Już od 99zł

Rozdzielacze ciepła

Rozdzielacze
ciepła

Już od 360 zł

Co to jest wymiennik ciepła?

Wymienniki ciepła to urządzenia służące do przenoszenia ciepła z jednego medium do drugiego. Mogą być stosowane w różnych procesach technologicznych i w różnych gałęziach przemysłu, a także w systemach grzewczych i chłodniczych.

Wymienniki ciepła składają się z jednej lub kilku rur lub kanałów, przez które przepływa jedno medium (np. ciecz, para, gaz), oraz zewnętrznej powierzchni, przez którą przepływa drugie medium (np. ciecz, powietrze). Wymienniki ciepła umożliwiają przenoszenie ciepła z jednego medium na drugie przez ścianki rozdzielające oba media.

Sprawdź nasze wymienniki ciepła.

Wszystkie wymienniki ciepła pochodzą od polskiego producenta wymienników ciepła Sanitline.

Istnieją różne rodzaje wymienników ciepła, w tym:

Wymienni płytowe

Nasze wymienniki płytowe CO to rodzaj wymienników ciepła, w których ciepło jest przekazywane poprzez płaskie płyty zamocowane w odległości od siebie za pomocą uszczelek. Płytki tworzą kanały dla jednego z płynów, a przestrzenie między nimi - dla drugiego.

Wybierając nasze wymienniki płytowe charakteryzują się wysoką efektywnością przekazywania ciepła oraz małymi wymiarami i wagą w porównaniu z innymi typami wymienników ciepła. Ponadto, ich konstrukcja umożliwia łatwe demontaż i czyszczenie, co jest szczególnie ważne w przypadku stosowania ich w procesach przemysłowych, gdzie może dochodzić do osadzania się osadów i kamienia.

Wymienniki płytowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak przemysł spożywczy, chemiczny, energetyczny czy petrochemiczny. Mogą być stosowane do przekazywania ciepła między cieczami, gazami oraz w przypadku wymienników skraplaczowo-parowych - między parą a cieczą.

Wymienniki rurowe

Wymienniki rurowe to rodzaj wymienników ciepła, w których ciepło jest przekazywane poprzez rurki, w których przepływa jedno z mediów, a zewnętrzną powierzchnią rurek przepływa drugie medium. Rurki mogą być ułożone w różny sposób, w zależności od zastosowania, np. równolegle, w układzie pętli lub w kształcie spirali.

Wymienniki rurowe są stosowane w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, energetycznym, spożywczym i innych gałęziach przemysłu. Charakteryzują się one dużą wydajnością, a jednocześnie są stosunkowo proste w budowie i konserwacji.

Wymienniki rurowe mogą być zbudowane w różnych konfiguracjach, w tym:

 • wymienniki poziome, w których rurki są ułożone poziomo,
 • wymienniki pionowe, w których rurki są ułożone pionowo,
 • wymienniki kołowe, w których rurki są ułożone w okręgu lub w kształcie spirali.

Wymienniki rurowe mogą być również stosowane w systemach grzewczych i chłodniczych w budynkach mieszkalnych i biurowych.

Wymienniki płaszczowe

Wymienniki płaszczowe to rodzaj wymienników ciepła, w których ciepło jest przekazywane poprzez płaszcz znajdujący się na zewnętrznej powierzchni rury, w której przepływa ciecz. Ciepło przekazywane jest przez ścianki rury na płaszcz, a następnie na medium znajdujące się poza nim.

Wymienniki płaszczowe są stosowane w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i innych gałęziach przemysłu. Charakteryzują się one dużą wydajnością i nie wymagają dużych ilości miejsca do instalacji.

Wymienniki płaszczowe mogą być zbudowane w różnych konfiguracjach, w tym:

 • Wymienniki jedno- i dwustronne, w których płaszcz znajduje się na jednej lub obu stronach rury,
 • Wymienniki z zewnętrznym i wewnętrznym płaszczem, w których ciepło jest przekazywane z zewnątrz i wewnątrz rury.

Wymienniki płaszczowe znajdują również zastosowanie w systemach grzewczych i chłodniczych w budynkach mieszkalnych i biurowych, gdzie są stosowane do ogrzewania wody użytkowej lub klimatyzacji powietrza.

Wymienniki ciepła są wykorzystywane w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle chemicznym, energetycznym, spożywczym, farmaceutycznym, a także w budownictwie. Ich zastosowanie umożliwia efektywniejsze wykorzystanie energii i przyczynia się do poprawy efektywności procesów przemysłowych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Montaż wymiennika ciepła

Montaż wymiennika ciepła zależy od jego typu i zastosowania, jednak w ogólnym przypadku montaż wymiennika ciepła składa się z kilku etapów:

 1. Wybór odpowiedniego miejsca i pozycji dla wymiennika ciepła, biorąc pod uwagę wymagania techniczne i bezpieczeństwo użytkowania.

 2. Przygotowanie podłoża i instalacja podstawy wymiennika, jeśli jest to wymagane. Podłoże powinno być stabilne i wypoziomowane, a podstawa powinna być odpowiednio zabezpieczona przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

 3. Podłączenie rur wlotowych i wylotowych do wymiennika ciepła. Rury powinny być odpowiednio przygotowane i zabezpieczone przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku rur metalowych należy zastosować odpowiednie połączenia, takie jak kołnierze lub zaciski.

 4. Podłączenie elementów sterujących, takich jak termostaty, zawory i pompy, w celu zapewnienia prawidłowego przepływu cieczy przez wymiennik.

 5. Wykonanie połączeń elektrycznych, jeśli wymagane są elementy elektryczne, takie jak pompy lub czujniki temperatury.

 6. Przeprowadzenie testów i regulacji, w celu upewnienia się, że wymiennik działa prawidłowo i zgodnie z wymaganiami.

Montaż wymiennika ciepła wymaga doświadczenia oraz wiedzy technicznej, dlatego zawsze zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnej firmy lub specjalisty w dziedzinie instalacji i konserwacji. Zapraszamy do kontaktu przed zakupem i wyborem odpowiedniego wymiennika. Nasz ekspert zawsze podpowie.

Blog sanitarny

No blog at this time.